Pravěké osídlení Českého Krumlova


Město Český Krumlov během času vystřídalo již mnoho podob. Současnými obyvateli a návštěvníky je obdivováno především pro svůj renesanční vzhled, který (z hlediska historie) získalo poměrně nedávno, a který také určuje, jaké obrazy nám vytanou na mysli, když se řekne „Český Krumlov“. Co se však dělo na tomto území předtím, než byl Krumlov vůbec městem? A kdy se zde objevil první (pra) člověk?


Osídlení Českého Krumlova

Nejstarší osídlení této oblasti datují archeologové do doby středního paleolitu (50 000 až 35 000 let před naším letopočtem). Vycházejí tak především z nálezů v Dobrkovické jeskyni, nacházející se jen pár kilometrů za dnešním městem, která patří k nejvýznamnějším dobovým nalezištím na jihu Čech. Takových míst ovšem na tomto území nebylo objeveno mnoho. Příčinou je patrně nepříliš příznivý geo-klimatický profil, který je zde typický členitostí terénu, vyšší nadmořskou výškou a obtížnějším klimatem. To způsobilo, že se území ve srovnání s jinými místy jižních Čech nemohlo dlouhá tisíciletí dočkat výraznějšího zalidnění. Většího rozmachu se podle nálezů region dočkal až v době bronzové (cca 1500 před naším letopočtem), kdy sloužil coby kulturní, politická a především obchodní křižovatka spojující oblast Podunají (Rakousko) s českou pánví. Na strategických místech obchodní stezky se budovala opevněná výšinná sídliště – jedno takové stálo například na hradním návrší přímo v Českém Krumlově nebo v místě budoucího středověkého hradu Dívčí kámen.

Vrcholu pravěké osídlení jižních Čech dosáhlo v období starší doby železné (750 až 450 před naším letopočtem), mladší doba železná (450 až 50 před n.l.) je zase významná příchodem Keltů na naše území. Jednalo se o první kmen, jehož jméno je nám známo, a který dal vzniknout důležité památce regionu – keltskému oppidu v Třísově. Keltové na Českokrumlovsku přišli kvůli získání cenných surovin – grafitu (k výrobě keramiky), železné rudy a zlata a žili zde po několik století. Nakonec však byli vytlačeni germánskými kmeny kolem 1. století před naším letopočtem a obyvatelstvo začalo opět řídnout. Svědčí o tom výrazný úbytek archeologických nálezů, které by dokazovaly život Germánů a zdá se, že českokrumlovskou oblast užívali spíše nárazově při svých obchodních cestách.  Když se počátkem 6. století  našeho letopočtu v regionu usídlili Slované a započal se raný středověk, byla lokalita téměř liduprázdná.


Aktuálně:

V Regionálním muzeu v Českém Krumlově právě probíhají dvě dočasné expozice:

- Hugo Rokyta (1912-1999): výstava věnovaná spoluzakladateli Památníku Adalberta Stiftera v Horní Plané (do 31.12.2014)

- 6 plus 4 rovná se...: výstava prací studentů oboru Užitá fotografie a média Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově (do 31.12.2014)

NENECHTE SI UJÍT!!!

 


Tipy na výlet:

Dobrkovická jeskyně, Dívčí kámen, Třísov, Grafitový důliKrumlov na facebooku:

Aktuálně v Českém Krumlově
... přejít na aktuality